Upratovanie

  • Administratívne budovy 
  • Stavby (likvidácia a odvoz stavebného odpadu)
  • Kancelárske priestory
  • Obytné domy
  • Domácnosti
 
Cena bude stanovená podľa náročnosti a požiadaviek klienta.