Opravy a čistenia kanalizácie

Ponúkame: ručné a strojové čistenie zvislej a ležatej kanalizácie, dažďových zvodov, sifónov, ďalej taktiež ručné a strojové čistenie WC, dvorných vpustí, gulí, drvičov odpadov, čerpanie vody a veľa ďalšieho. Uskutočňujeme čistenie a opravy kanalizácie, domových odpadov, potrubí všetkých typov, veľkostí a profilov. Predchádzajte haváriám. Pravidelné revízie a čistenia kanalizácie sú tou najlepšou prevenciou proti problémom s kanalizáciou.